Alles
Journalistiek speurwerk naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws, of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met dat motto maakt de redactie van Argos al meer dan 20 jaar onderzoeksjournalistieke radio-uitzendingen.nl
In het strategisch akkoord, het regeerakkoord van het inmiddels demissionaire kabinet Balkenende werd een harder beleid tegen vreemdelingen ontworpen. Illegaliteit werd zelfs strafbaar gesteld. Dat betekent dat het enkele feit dat iemand illegaal in ons land verblijft, een grond is om hem in de gevangenis te zetten. Die hardere toon tegen illegalen inspireerde de Immigratie en Naturalisatie Dienst tot een nieuwe aanpak van de illegalen. Illegalen worden groepsgewijs opgepakt en binnen enkele uren het land uitgezet. Argos onderzoekt vandaag waar die nieuwe aanpak toe leidt. Luistert u naar een reportage. Aansluitend een discussie met Marijke Vos van Groen Links en Klaas de Vries van de PvdA. Tijdelijk geen Ron van Dalen met zijn rubriek Once upon a time.....nl