Alles
Journalistiek speurwerk naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws, of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met dat motto maakt de redactie van Argos al meer dan 20 jaar onderzoeksjournalistieke radio-uitzendingen.nl
Het verhaal van een Nijmeegse vrouw die tot voor enkele weken werkzaam was bij het stafbureau van de Rijkspolitie in die plaats. De vrouw raakte haar baan kwijt nadat ze telefonisch contact zocht met het ASKV (Amsterdams Solidariteitskomitee Vluchtelingen) om informatie op te vragen voor een asielzoeker bij haar in de buurt. De Rijkspolitie stelde geen prijs meer op de aanwezigheid van de vrouw adat er op 14 oktober j.l. een functionaris van de BVD (Binnenlandse Veiligheids Dienst) op bezoek was geweest met de mededeling dat mevrouw Riet S. kontakten onderhield met criminele organisaties, iets dat zou blijken uit de telefoongesprekken. Dit is slechts één van de voorbeelden, waarmee het radioprogramma ARGOS aantoont dat de BVD informatie verstrekt aan werkgevers, wat tot een beroepsverbod kan leiden. Dit gebeurt buiten de bij wet geregelde veiligheidsonderzoeken om.nl