Alles
Journalistiek speurwerk naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws, of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met dat motto maakt de redactie van Argos al meer dan 20 jaar onderzoeksjournalistieke radio-uitzendingen.nl
Argos over het verband tussen arbeidsomstandigheden en arbeidsongeschiktheid waardoor mensen in de WAO terecht komen. Vreemd genoeg wordt pas sinds enkele jaren onderzoek verricht naar de oorzaken van arbeidsongeschiktheid. Uit eerste cijfers blijkt dat bij iets meer dan de helft van de WAO-ers de arbeidsomstandigheden een hoofdrol spelen bij uittreding uit het arbeidsproces. Toch werd hier met geen woord over gesproken tijdens de recente WAO-debatten.nl