Alles
Journalistiek speurwerk naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws, of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met dat motto maakt de redactie van Argos al meer dan 20 jaar onderzoeksjournalistieke radio-uitzendingen.nl
Sinds de decentralisatie van de Monumentenwet in 1988 ligt de uiteindelijke beslissing om al dan niet te slopen, bij de gemeenten. Argos onderzoekt hoe deskundig en onafhankelijk die gemeenten zijn. En ook hoe de Rijksdienst voor de Monumentenzorg omgaat met zijn rol als hoeder van ons cultureel erfgoed.nl