Alles
Andersdenkendennl
Twee katholieke onderwerpen: 'Het Andere Gezicht van de Kerk' van Tom van den Beld over de Acht Mei Beweging 1985-2003' en de presentatie van 'De Levensgang van Ton Baeten', de oud-abt van de (Norbertijner) Abdij van Berne in Heeswijk (N-B) van de hand van Jean van Stratum.'Het Andere Gezicht van de Kerk' schetst op indringende wijze de weg die de Acht Mei Beweging zich als progressief-katholieke beweging zich baande door de Nederlandse katholieke kerk ten tijde van het pausbezoek in 1985 tot haar opheffing in 2003. Het verhaal van de lotgevallen van een deel van een generatie Nederlandse katholieken en de houding van de Nederlandse bisschoppen terzake. Kerkhistoricus Ton van Schaik becommentarieert de studie van Van den Beld.Niet los van de Acht Mei beweging kan 'De levensgang van Ton Baeten' gezien worden, de toenmalige abt van Berne die bij de slotviering van de Acht Mei-manifestatie in 1986 voorging onder een niet-goedgekeurd Tafelgebed en de Instellingswoorden door de aanwezigen liet meezingen. Baeten werd door kardinaal Simonis buiten de BBK (het belangrijkste adviescollege van de Bisschoppenconferentie) gezet, onder protest van de Acht Mei-Beweging. Baeten kijkt met gemengde gevoelens terug op die episode en op de benoeming van bisschop Jan ter Schure sdb als opvolger van bisschop Jan Bluyssen van 's Hertogenbosch. In zijn biografie is Baeten uiterst openhartig! De huidige abt van Berne Denis Hendrickx O. Praem en de oud-generaal en provinciaal van de Kruisheren Rein Vaanhold o.s.c. (beiden religieuzen!) geven hun visie op Ton Baeten.nl