Alles
Andersdenkendennl
Deze aflevering: pater Frans Voss S.C.J., de laatste Nederlandse rk-priester in Finland; Vefie Poels, deskundige op het gebied van de katholieke missie in Scandinavië; historicus Harry Knipschild over de Nederlandse missiebisschop Ferdinand Hamer, die in 1900 in China tijdens de Bokseropstand werd vermoord.nl