Alles
Andersdenkendennl
In deze aflevering spreekt Gerard Klaasen met twee hoofdgasten: Joost Niemöller en Hans Werdmölder.Journalist Joost Niemöller schreef het onlangs gepubliceerde boek De verschrikkelijke Janmaat over de opkomst en de ondergang van Hans Janmaat (1934-2002). Deze voorman van de Centrumpartij en later de Centrum Democraten had grote kritiek op de multiculturele samenleving en werd door zijn tegenstanders weggezet als extremist, racist en vreemdelingenhater.Cultureel-antropoloog en criminoloog dr. Hans Werdmölder publiceerde zijn boek Marokkanen in de marge. Daarin keert hij terug naar een groep Marokkanen die hij 30 jaar geleden observeerde in Nederland en Marokko. Hoe gaat het thans met deze kleine criminelen van toen? In deze studie concludeert Werdmölder dat gedoogbeleid, politieke correctheid, wegkijken en blind geloof in het multiculturalisme een desastreus effect heeft gehad op de teloorgang van een groep Marokkaanse jongeren en hun criminele opvolgers.nl