Alles

Amateur-beelden van het oproer tijdens de inhuldiging van Beatrix in het centrum van Amsterdam