Alles

'Als zich een patiënt aandient met een duidelijke indicatie voor een bepaald duur geneesmiddel, dan geven we dat'