Alles

"Akkoord zou uit twaalf of dertien punten bestaan"