Alles
In het programma En toen was er beeld neemt Spirit 24 de kijker mee door de geschiedenis van zestig jaar levensbeschouwelijke televisie. Bekende televisiegezichten en makers halen herinneringen op en blikken terug op de veranderingen in de Nederlandse samenleving. Van de verzuilde samenleving met de verzuilde omroepen in 1951, via de roerige jaren zestig, de ontzuiling in de jaren zeventig, de jaren tachtig met het verlies van ontzag voor de religieuze instituten, de jaren negentig en nieuwe vormen van spiritualiteit naar de volgens velen ‘zoekende’ samenleving van nu. De presentatie is in handen van Lex Bohlmeijer.nl
Het rommelt in de Rooms Katholieke Kerk aan het begin van de jaren zestig. De roep om hervormingen is niet meer te negeren en leidt tot het besluit om een grote kerkvergadering te houden. Op 11 oktober 1962 opent paus Johannes XXIII het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. In Nederland is er de opkomst van de televisiebisschop: monseigneur Bekkers. Door zijn columns in het KRO-programma Brandpunt werd hij een van de eerste katholieken die in heel Nederland, zowel bij katholieken als protestanten, gekend en geliefd werden. Antoine Bodar (RKK) en Aad van den Heuvel (KRO).nl