Alles
In het programma En toen was er beeld neemt Spirit 24 de kijker mee door de geschiedenis van zestig jaar levensbeschouwelijke televisie. Bekende televisiegezichten en makers halen herinneringen op en blikken terug op de veranderingen in de Nederlandse samenleving. Van de verzuilde samenleving met de verzuilde omroepen in 1951, via de roerige jaren zestig, de ontzuiling in de jaren zeventig, de jaren tachtig met het verlies van ontzag voor de religieuze instituten, de jaren negentig en nieuwe vormen van spiritualiteit naar de volgens velen ‘zoekende’ samenleving van nu. De presentatie is in handen van Lex Bohlmeijer.nl
In de pioniersjaren van televisie gaat het maar over één ding: de kerkdienst. Mensen die niet naar de kerk kunnen, krijgen zo alsnog de mogelijkheid om 'naar de kerk' te gaan. Gerrit Bril (ZVK) spreekt over de eerste kerkdiensten. De registraties zijn echter zo eentonig, dat van lieverlede de behoefte ontstaat aan meer afwisseling ... Onder andere Klaas Drupsteen (NCRV) praat over de religieuze programma's die de kerkdiensten gaan vervangen.nl