Alles
Hoe gaan wij om met onze rijkdom aan water? We moeten ons ertegen beschermen en hebben het tegelijk heel hard nodig. nl
Hoe gaan we in Nederland om met overstromingsrisico’s en wateroverlast van rivieren? Inmiddels is men er zich van bewust dat het rivierengebied moet worden aangepast om dreigende overstromingen te voorkomen. Meer ruimte voor de rivier is het devies.nl