Alles
Hoe gaan wij om met onze rijkdom aan water? We moeten ons ertegen beschermen en hebben het tegelijk heel hard nodig. nl
De aardkorst wordt voortdurend afgebroken als gevolg van de exogene processen verwering, erosie en sedimentatie. Hierbij spelen wind, water en ijs een grote rol. Op een tijdsschaal van miljoenen jaren kunnen gebergten volledig zijn verdwenen. Door sedimentatie wordt het materiaal in dalen weer opgeslagen. De invloed van exogene processen op een bepaald gebied is in hoge mate afhankelijk van het klimaat. Afbraak van gesteente vindt het snelst plaats in natte gebieden.nl