Alles

Aanmaken van nieuwe stuivers op de rijksmunt