Alles
De Moslim Omroep start deze week met de serie ‘Vijf Minuten over …’. Hierin worden relevante levensbeschouwelijke thema’s afkomstig uit de Koran behandeld met verschillende moslims. De vijf minuten gaan over de Koran en hoe deze de mens kan inspireren in geloof en daden. Hoe heeft de Koran een verschil in een mensenleven gemaakt? De presentatie ligt in handen van Bastiaan Verberne.nl
Rachid El Gazaoui is beter bekend onder zijn artiestennaam Appa. Als rapper heeft hij het imago van een persoon die zich tegen de gevestigde orde verzet en die opkomt voor de onderdrukten. De afgelopen tijd heeft hij zich ook veelvuldig geprofileerd als voorvechter van de Palestijnse zaak. In het gesprek met Bastiaan Verberne laat Rachid zich van een andere kant zien. Hij reflecteert op zijn leven waarin hij, naar eigen zeggen, veel tijd heeft verspild. Hij draagt vers 103 uit de Koran voor (Surah Al ‘Asr – De namiddag) en vertelt hoe dit vers nu de richting van zijn leven bepaalt. nl