Alles

19. Indonesië onafhankelijk. Juliana tekent de soevereiniteitsoverdracht (1949)