Alles

1 Tessalonicenzen 5:16 - Geloven is altijd blij zijn