Alles
In de vierdelige RKK-televisieserie ‘Katholiek Nederland Zomerkloosters’ stappen kloosterlingen de wijde wereld in. Het kloosterleven en de moderne maatschappij: twee werelden die elkaar ontmoeten. Hoe verschilt ons dagelijkse leven met dat van een monnik of non? Podcastpriester en RKK-presentator Roderick Vonhögen haalt de kloosterling op uit het klooster en brengt hem of haar naar een onbekende locatie voor een activiteit die past bij de kern van de orde of congregatie. Resultaat: bijzondere ontmoetingen met openhartige religieuzen. Vanaf woensdag 25 juli 4 x om 17.05 uur op Nederland 2.nl
Kloosterlingen stappen de wijde wereld in. -Benedictijn en gastenbroeder Adrie Kortekaas neemt een kijkje in een 'oefenhotel' in Amersfoort.nl