Alles
Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren wij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven.
In het noorden van Sierra Leone zijn bijna alle bewoners afhankelijk van landbouw voor eigen gebruik. Ze noemen dit hier van "hand tot mond" landbouw. Er is dus weinig geld in omloop. Dit betekent dat weinig kinderen onderwijs kunnen volgen. In 2000 was 70% van de bevolking analfabeet. De Baptisten in Sierra Leone werken, met ondersteuning van de Nederlandse Baptisten, aan verbetering van het onderwijs. Ze willen de beroepsopleiding in Makama herstellen.
2007-03-18 15:55:00 +0100