Alles
Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren wij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven.
De bouw van een derde opvanghuis voor verstandelijk gehandicapten in Tanzania - Het opvanghuis Sibusiso is nu vijf jaar open en heeft in die tijd zo'n 850 verstandelijk gehandicapte kinderen uitzicht op een veel beter bestaan geboden. Ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van het centrum willen ze graag een derde huis bouwen met 16 extra slaapplaatsen. De wachtlijst toont aan dat de behoefte aan een derde huis groot is.
2006-02-12 11:29:00 +0100