Alles
Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren wij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven.
Uit de zendingsactiviteiten van de Nederduits Gereformeerde Kerk is de NKST ontstaan. De NKST runt een revalidatieziekenhuis in Nigeria dat in 1930 als leprozerie is gesticht door Zuid-Afrikaanse zendelingen. In de loop der jaren is het uitgegroeid tot een revalidatieziekenhuis voor allerlei handicaps, die het gevolg zijn van ziekten, zoals lepra en polio en van ongevallen.
2007-04-01 11:28:00 +0200