Alles
Actualiteiten van de dag, bijzondere themagesprekken en bekende gasten.nl
Vaste gast op deze dag is huisarts Ted van Essen. Mezzosopraan en jurylid in het programma Van Popster naar Operaster Tania Kross is de gast van de dag.nl