Alles
Tegenlicht is het informatieve programma van de VPRO waarin nieuwe ideeën en trends worden onderzocht binnen de wereld van politiek, economie, sociologie en wetenschapnl
De ontwerper William McDonough en de chemicus Michael Braungart beargumenteren dat bij het ontwerp van alles, van kleding tot gebouwen, alvast bedacht moet worden hoe het afval ervan als nuttig product kan worden gebruikt. Is dit ‘cradle to cradle’ principe utopisch of realistisch? De documentaire bracht veel teweeg en zorgde ervoor dat het ministerie van VROM en de Floriade het concept omarmden.nl