Alles
Tegenlicht is het informatieve programma van de VPRO waarin nieuwe ideeën en trends worden onderzocht binnen de wereld van politiek, economie, sociologie en wetenschapnl
Derde deel van het drieluik 'De Wankelende Reus', over de macht van de VS. Sinds 11 september 2001 weten we zeker dat de globalisering de wereld weliswaar één maakt, maar tegelijkertijd grote groepen mensen bedreigt en buitensluit. En die groepen stellen zich steeds agressiever op. Maar waarom voelen ze zich eigenlijk buitengesloten? Waarom verwelkomen ze de zegeningen van onze Westerse beschaving en groeiende welvaart niet? Hoe zien degenen die zich bedreigd voelen door globalisering en massacultuur onze beschaving? En valt de kloof, die alsmaar groter lijkt te worden, nog te dichten? In deze uitzending, eerder uitgezonden in DNW in het kader van een reeks naar aanleiding van 11 september, een kennismaking met de idealen van de "closed society".nl