Alles
Tegenlicht is het informatieve programma van de VPRO waarin nieuwe ideeën en trends worden onderzocht binnen de wereld van politiek, economie, sociologie en wetenschapnl
Documentaire van Klaartje Quirijns. Toen het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) in 2002 in Den Haag werd opgericht, waren de verwachtingen hoog gespannen. Voortaan zouden misdaden tegen de menselijkheid niet langer ongestraft blijven en zouden slachtoffers eindelijk gerechtigheid krijgen. Maar wat als de slachtoffers van gruweldaden de hulp van het ICC helemaal niet willen? Wat als de slachtoffers, voor wie het ICC is opgericht, het zien als een neokoloniaal westers ideaal, en liever hun eigen rechtspraak willen toepassen? En wat als vervolging door het ICC de vrede in een land ondermijnt? In deze film willen we deze vragen onderzoeken en laten zien dat westerse waarden en ethiek in de verschillende werelddelen anders worden begrepen. De film schakelt heen en weer tussen Oeganda en Den Haag. Al bijna twintig jaar lang vecht het bewind van president Museveni van Oeganda tegen Joseph Kony's rebellerende Leger van de Heer (Lord's Resistance Army - LRA), dat opereert in het noorden van het land. Dit conflict wordt wel één van de ergste humanitaire crises in de wereld genoemd. We zien, door de ogen van de charismatische radiopresentator Lachembel, welke spanningen ontstaan tussen de bewoners van Noord-Oeganda en de aanklagers die in Den Haag voor het ICC werken. Er wordt kritisch gekeken naar de ambities van het ICC en naar de politieke consequenties van de genomen beslissingen. Via de personen van Lachembel en Brubacher wordt het verhaal verteld van de miscommunicatie tussen twee culturen en hun verschillende opvattingen van gerechtigheid.nl