Alles
Tegenlicht is het informatieve programma van de VPRO waarin nieuwe ideeën en trends worden onderzocht binnen de wereld van politiek, economie, sociologie en wetenschapnl
Filosofe Martha Nussbaum geeft les aan de University of Chicago, de bakermat van het vrijemarktfundamentalisme van Milton Friedman en zijn neoliberale Chicago School. In de 'De Chicago Sessies' woont maakster Marije Meerman de sessies bij waar Nussbaums studenten ingaan op de humanitaire en ethische consequenties van de kredietcrisis. Terwijl Amerikaanse burgers huis, baan en pensioen dreigen te verliezen, ontvangen bestuurders nog steeds miljoenenbonussen en worden banken met miljarden overheidssteun overeind gehouden. Hoewel hiermee in de meeste gevallen geen enkele regel of wet wordt overtreden, lijkt er toch sprake te zijn van onrecht. nl