Alles
Tegenlicht is het informatieve programma van de VPRO waarin nieuwe ideeën en trends worden onderzocht binnen de wereld van politiek, economie, sociologie en wetenschapnl
Een nieuw team van wapeninspecteurs, onder de naam UNMOVIC, vertrok eind 2002 om de waarheid over Saddams vernietigingswapens boven water te halen. De vorige VN missie, uitgevoerd door UNSCOM die ook als doel had Irak te ontwapenen, zou volgens het westen zijn stukgelopen op het gebrek aan medewerking van Irak. Maar uit de reconstructie die Scott Ritter, een van de betrokken wapeninspecteurs, maakte, komt een heel ander beeld naar voren.nl