Alles
Tegenlicht is het informatieve programma van de VPRO waarin nieuwe ideeën en trends worden onderzocht binnen de wereld van politiek, economie, sociologie en wetenschapnl
Breda Noord werd eind jaren ’60 gebouwd als sociale nieuwbouwwijk voor de vele woningzoekende jonge gezinnen. Onder het motto: licht, lucht en ruimte verrees een wijk vol hoop en verwachting. De afgelopen decennia is de samenstelling van de wijk ingrijpend veranderd en heeft de verwachting plaatsgemaakt voor achterstallig onderhoud, drugsoverlast, botsende levensstijlen. De onvrede over de problemen is ondertussen tot de politiek doorgedrongen en de bestuurders lanceren het ene naar het andere plan om de leefbaarheid in de buurt terug te brengen. Maar wie gelooft er (nog) in? nl