Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
Weeskind kiest voor leven op straat. Walter was nog maar 7 jaar toen zijn moeder overleed. Hij leefde een tijd op straat, maar uiteindelijk belandde hij in een kindertehuis.nl