Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
Wilde mijn vader mij kidnappen? Charissa (29) is voortgekomen uit de relatie die haar moeder Ellen had met de Pakistaan Ilyas. Ze leerden elkaar kennen in Amsterdam waar hij werkte als gastarbeider.nl