Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
Zoektocht naar uit het oog verloren personen. Els en Ank groeiden samen op bij Nederlandse adoptieouders. Over de adoptie mocht thuis met geen woord worden gerept. Vooral Els had het daar erg moeilijk mee.nl