Alles
Spoorloos is een programma dat zich richt op bloedverwanten die elkaar uit het oog zijn verloren of elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. De redactie is door de ervaring bedreven geworden in het zoeken en opsporen van mensen. Dit doen ze in samenwerking met correspondenten in andere landen.nl
Wat gebeurt er met de gasten nadat ze met familieleden zijn herenigd: houden ze contact of blijft het bij een eenmalige ontmoeting? Deze prangende vraag wordt beantwoord.nl