Alles
In deze jeugddramaserie draait het om de levens van leerlingen die iedere dag van alles meemaken en met elkaar meeleven in vreugde en verdriet.nl
Abel wil dat er beter geluisterd wordt naar de wensen van leerlingen. Een aantal onderbouwers ontvangt een briefje met een cryptische zin waarmee ze een schoolgeheim kunnen ontrafelen.nl