Alles
Radioprogramma over de onvoltooid verleden tijd, met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen. Iedere zondag van 10.00 tot 12.00 uur op Radio 1.
10.00-11.00: Een herhaling van op Radio 5 in het programma Aardse Zaken uitgezonden serie, onder de titel 100 jaar cabaret, 100 jaar censuur. Een vierdelige Oral History serie over cabaretliedjes en de censuur. Afl. 4. Samenstelling: Coen Verbraak en Lida Iburg. 11.00-12.00: Een vierdelige serie portretten over Arbeiderslevens Deel 4: de Twentse textielarbeidsters, de gezusters Eggert Samenstelling: Kiki Amsberg (herhaling) Beide series zijn voor f 47,50 te bestellen, of voor f 15,- per afzonderlijke aflevering van een uur, door overmaking van het bedrag op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. sOVT: erie cabaret en censuur of arbeiderslevens.
2000-08-27 10:04:00 +0200