Alles
Een programma met koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in Nederland.nl
Vanuit De Grote of Jacobijnerkerk m.m.v. Chr. Genemuider Mannenkoor Stereo o.l.v. Harm Hoeve en The Psalm Project.nl