Alles
Een programma met koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in Nederland.nl
De Grote of Jacobijnerkerk is de oudste en bouwkundig belangrijkste kerk van Leeuwarden. Nederland Zingt mmv Chr. Genemuider Mannenkoor Stereo o.l.v. Harm Hoeve en The Psalm Project.nl