Alles
Een programma met koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in Nederland.nl
Vanuit de Grote Kerk in Dordrecht met o.a. Vocaal Ensemble Chantibelle o.l.v. Ilona de Kievit, Chr. Mannenkoor Soli Deo Gloria en het HQ Koor.nl