Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.
Koor- en samenzang rond het thema 'Abba Vader'. Jezus is ons beeld van God. Door Hem leren we de Vader kennen.
2015-05-31 09:10:00 +0200