Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
'De nacht is voorbij' is het Nederland Zingt op Zondag-thema van deze eerste Adventszondag. We beginnen een nieuw kerkelijk jaar en werken toe naar het feest van het licht.nl