Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Twijfel en geloof. Hoewel ze op gespannen voet staan, lezen we in de bijbel dat zelfs de grootste geloofshelden hun vragen uitschreeuwden tot God. Abraham, David, ja ook Jezus.nl