Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Vanuit De Opgang in Hoogeveen klinkt koor- en samzang. De 40-dagentijd is een tijd van stil zijn. Stilte die we nodig hebben om in het rumoer van alledag toch Zijn stem te verstaan.nl