Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.
Veel koor- en samenzang en een korte meditatie van ds. A. van der Veer. Ook is er aandacht voor het lopende Metterdaadproject.
2007-01-28 09:00:00 +0100