Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.
In deze uitzending hoort u onder andere 'Lied van de Vrede'.
2014-12-26 08:59:57 +0100