Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Liederen met het thema 'Liefde is een deken'. Bovendien is het prachtige verzoeklied 'Gebed' te horen.nl