Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.
Koor- en samenzang rond het thema 'Vergeving geneest' met onder meer het lied 'Als er vergeving is'.
2015-04-26 09:10:00 +0200