Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
De duisternis viel. Het werd donker tijdens de dood van Jezus. Ook in ons hart voelen we zijn lijden mee.nl