Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.
Koor- en samenzang rond het thema 'Frisse waterstromen' met onder meer het lied 'Rots waaruit het leven welt'.
2015-01-25 09:12:20 +0100