Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Op deze dag vieren we dat Christus Koning is, maar noemen we ook de namen van hen die ons zijn voorgegaan. Dat is kyrie en gloria in één.nl