Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.
Het is bijna Kerst.
2014-12-21 09:11:48 +0100