Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Het is bijna kerst. Dan gedenken we opnieuw Jezus' komst naar onze aarde. En we mogen ernaar uitzien, want 'Het was beloofd!' Aan de hand van dat thema zijn er weer mooie liederen te horen.nl